Новий Закон про ТОВ: чи потрібно змінювати Статут та що змінилось?

18 червня 2019 року набув чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який змінив регулювання діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
Нижче зупинимось на основних питаннях, які турбують власників та керівників Товариств у зв’язку з необхідністю впорядкування існуючих Статутів до вимог нового Закону та розберемо чи є така необхідність взагалі.
Що загрожує Товариству у випадку не оновлення положень Статуту відповідно до норм чинного законодавства? Чи потрібно квапитися з внесенням таких змін?
Закон передбачає, що до 18 червня 2019 року Статути Товариств мають бути приведені у відповідність до нового Закону.
Протягом року положення діючого Статуту будуть вважатися дійсними лише в частині, що відповідають нормам нового законодавства. Тобто, пункти, які не є адаптовані під нові норми права при регулюванні діяльності застосовуватися не будуть.
Товариство, звісно, ніхто не ліквідує та й штрафних санкцій не передбачено за не оновлення Статуту, але положення, які не відповідають вимогам нового Закону діяти не будуть, що може призвести до виникнення певних складнощів та спірних ситуацій.
Приємний бонус нового Закону – Товариства звільнені від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до Статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність до положень Закону, проте лише до 17 червня 2019 року. Певний час ще є, але зволікати не варто.
Навіщо взагалі змінювати Статут у зв’язку з прийняттям нового Закону? Які переваги отримає Товариство від реєстрації нової редакції Статуту?
Нормами нового законодавства значно скорочено перелік відомостей, що обов’язково мають бути викладені у Статуті.
Так, скориставшись даною можливості, можна буде не зазначати у Статуті інформацію про:
— місцезнаходження;
— розмір статутного капіталу;
— перелік учасників;
— розмір та склад частки кожного із учасників тощо.
Таким чином, Товариство отримуємо низку переваг: у разі виникнення, у майбутньому, необхідності змінити такі відомості, не доведеться нотаріально завіряти та реєструвати нову редакцію Статуту, як раніше того вимагало законодавство.
Погодьтесь, це неабияк заощадить чимало часу та коштів. Перейматись щодо відсутності даних відомостей у Статуті, також, не варто, оскільки, зазначені дані містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, доступ до якого кожен охочий може отримати через мережу Інтернет.
Чи є пункти, які обов’язково повинні бути викладені в новій редакції Статуту?
Так, наразі визначено перелік пунктів, що обов’язково мають бути передбачені новою редакцією Статуту, а саме:
— повне та скорочене (за наявності) найменування Товариства;
— органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
— порядок вступу до Товариства та виходу з нього.
Тобто, тепер розробити новий Статут буде набагато простіше. Однак слід пам’ятати, що якщо Товариство не прописало інші пункти у власному установчому документі, наприклад, щодо врегулювання порядку виплати дивідендів тощо, буде вважатися, що Товариство погоджується з умовами, котрі визначені в Законі і при виникненні ситуацій, що не врегульовані Статутом, Товариство повинно буде керуватися чинним законодавчим актом.
Які ще нововведення встановлює новий Закон? Чи можна на власний розсуд врегулювати якісь питання?
Законодавчо передбачено зменшення строку на внесення вкладу учасниками Товариства у зв’язку із його створенням з 1 року до 6 місяців, з дати державної реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом.
Поряд з цим учасники можуть на свій розсуд, користуючись положеннями нового Закону, передбачити в новій редакції Статуту низку інших зручних та корисних для себе положень та норм, наприклад:
 — проведення загальних зборів учасників у зручний для себе спосіб (за допомогою засобів онлайн зв’язку, заочне голосування, шляхом опитування);
— укладення з директором цивільно-правового договору замість трудового, як усі звикли;
— встановити заборону, для посадових осіб Товариства, здійснювати господарську діяльність, як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства, бути членом виконавчого органу іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, та багато іншого виходячи з індивідуальних потреб учасників Товариства.
Отже, так як, кожний суб’єкт господарювання є індивідуальним, відповідно і умови його діяльності можуть відрізнятися від умов діяльності інших юридичних осіб. Тому, новим Законом надана можливість самостійно визначати строки та деякі інші відомості на власний розсуд. В таких питання надається альтернатива. Проте, при складенні Статуту та встановленні власних таких умов, слід пам’ятати, що такі норми не повинні суперечити Закону. Тому радимо ретельно приділити увагу розробленню нової редакції Статуту.
Коли обов’язково треба оновити положення діючого Статуту?
Якщо вже після 17.06.2018 р. у Товариства виникла необхідність в зміні будь-якої інформації, що стосується його діяльності, зокрема, відомостей щодо учасників, їх часток, місцезнаходження, компетенції керівника тощо, в такому випадку державному реєстратору треба подавати лише нову редакцію Статуту, тобто, з врахуванням вимог нового Закону.
Проте, вже за такі зміни необхідно буде сплатити адміністративний збір.
Чи суттєво змінилося регулювання діяльності Товариств? На що ще слід звернути увагу при розробленні Статуту?
Так, аналізуючи норми чинного законодавства в сфері регулювання діяльності Товариств, слід зробити акцент й на інших його нововведеннях.
Крім іншого, законодавчо впроваджено:
1.     Підвищення відповідальності виконавчого органу Товариства, закріплення порядку його призначення, включення додаткових підстав припинення повноважень;
2.     Забезпечення доступу учасників до документів, які стосуються фінансової діяльності товариства;
3.     Запровадження інституту наглядової ради (зазначимо, що такого органу як ревізійна комісія нормами нового Закону не передбачено);
4.     Передбачення механізму обов’язкового викупу частки учасника у випадку принципової незгоди останнього із рішенням загальних зборів учасників щодо вчинення значних правочинів чи правочинів із заінтересованістю;
5.     Введення обов’язку щодо збереження документів товариства.
Закон, також, дозволяє укладати корпоративні договори. Корпоративний договір – це документ, конфіденційного характеру, за яким учасники Товариства домовляються взаємодіяти один з одним та з Товариством у певний спосіб. Такий договір є безвідплатним та вчиняється у письмовій формі.
Ще одним новим механізмом є безвідклична довіреність. Дана довіреність може бути видана для забезпечення виконання обов’язків учасника, як сторони корпоративного договору. Обов’язковою умовою є її нотаріальне посвідчення.
Окрім того, законодавством кардинально вдосконалили механізм виключення учасника з Товариства. Так, виключення учасника можливо тепер лише у двох випадках: не виконання обов’язку по формуванню своєї частки та смерть учасника (неподання заяви про вступ до Товариства правонаступниками (спадкоємцями), у строк визначений Законом або Статутом). Раніше, існувала можливість виключення учасника в судовому порядку через невиконання своїх обов’язків.
Значно спрощено процедуру виходу з Товариства. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Це означає, що такий учасник має право в односторонньому порядку, на підставі власної заяви вносити зміни до ЄДР щодо учасників товариства. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства лише за згодою інших учасників. В такому разі, учасник має змогу вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
Не можна й оминути скасування вимоги щодо обов’язково наявності кворуму для прийняття рішень загальними зборами учасників. Так, кількість учасників, які повинні бути присутніми на загальних зборах учасників та голосувати за певне рішення, відтепер буде залежати від того, яка кількість голосів учасників необхідна для прийняття рішення з такого чи іншого питання згідно Статуту та/або Закону.
Даною статтею лише тезисно охоплено частину новел корпоративного законодавства, адже,  такі зміни є значно суттєвішими.
Тому, підсумовуючи все вищевикладене, радимо якнайшвидше оновити установчі документи згідно вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Це дозволить ефективно та прозоро здійснювати діяльність Товариства, що сприятиме не тільки його захисту, а й розвитку в сучасних реаліях.
12.08.2018 року
© 2018